1084890005 Hóa chất Merck

Urease lyophilized 5 U/mg EC 3.5.1.5

Synonym:
Linear Formula:

Urease lyophilized 5 U/mg EC 3.5.1.5

5.733.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1084890005 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1084890005

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 5.733.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

5 g