S-13748M5-1ML Chất chuẩn Chemservice

Vinyl chloride Solution 2000 ug/ml in Methanol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 75-01-4

Vinyl chloride Solution 2000 ug/ml in Methanol

529.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
S-13748M5-1ML Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã S-13748M5-1ML

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 ml 529.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 ml