500976 Hóa chất Sigma-Aldrich

Vinyl chloride solution

Synonym:

Vinyl chloride solution

1.422.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
500976 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 500976

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 ml 1.422.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 ml