DRE-C10544500 Chất chuẩn LGC

1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 947-19-3

1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane

3.334.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10544500 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10544500

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 3.334.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

250 mg