DRE-C10630000 Chất chuẩn LGC

Biphenyl

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 92-52-4

Biphenyl

635.000813.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10630000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10630000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 813.000
DRE-C10630000-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10630000-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 635.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg, 250 mg