A172038 Chất chuẩn TRC

L-N-Acetyl-β-chloroalanine Methyl Ester

Building Blocks; Chiral Molecules; Amino Acids;
Synonym:
Linear Formula: C₆H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 179.6
CAS Number: 18635-38-6

L-N-Acetyl-β-chloroalanine Methyl Ester

4.560.00035.688.000

Building Blocks; Chiral Molecules; Amino Acids;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A172038-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A172038-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 35.688.000
TRC-A172038-50MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A172038-50MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 4.560.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg, 500 mg