DRE-GA20895000ME Chất chuẩn LGC

1-Methylnaphthalene 1000 µg/mL in Methanol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 90-12-0

1-Methylnaphthalene 1000 µg/mL in Methanol

1.272.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-GA20895000ME Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-GA20895000ME

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 ml 1.272.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 ml