N-10118-100MG Chemservice

1,4-Dichloronaphthalene

Synonym:
CAS Number: 1825-31-6

1,4-Dichloronaphthalene

2.049.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10118-100MG 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10118-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.049.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg