DRE-C15986915 Chất chuẩn LGC

1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 2043-47-2

1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol

6.497.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15986915 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15986915

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 6.497.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg