DRE-C10539520 Chất chuẩn LGC

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 25973-55-1

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

3.506.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10539520 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10539520

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 3.506.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg