DRE-C16070000 Chất chuẩn LGC

2-Phenylphenol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 90-43-7

2-Phenylphenol

1.272.0001.581.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C16070000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C16070000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 1.581.000
DRE-C16070000-100MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C16070000-100MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.272.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg, 250 mg