674447

2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 4071-18-5

2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone

2.798.00011.694.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
674447 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674447

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 11.694.000
674459 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674459

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 mg 2.798.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg, 5 mg