DRE-C10653510 Chất chuẩn LGC

3-((4-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 104226-19-9

3-((4-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol

4.675.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10653510 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10653510

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 4.675.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg