N-10757-1G Chemservice

3-Pentanol

Diethyl carbinol
Synonym:
Linear Formula: C5H12O
CAS Number:  584-02-1

3-Pentanol

801.000

Diethyl carbinol

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10757-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10757-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 801.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g