DRE-C15590404 Chất chuẩn LGC

4-Nitrophenol D4

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 93951-79-2

4-Nitrophenol D4

6.153.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15590404 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15590404

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 6.153.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg