DRE-C10655634 Chất chuẩn LGC

4,4′-Bisphenol A diphthalic anhydride

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 38103-06-09

4,4′-Bisphenol A diphthalic anhydride

2.681.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10655634 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10655634

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.681.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 mg