673537

4,4′-DDT

10.0 µg/ml Ethyl acetate
Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 50-29-3

4,4′-DDT

1.008.0001.614.000

10.0 µg/ml Ethyl acetate

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673537 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673537

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.008.000
673538 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673538

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 1.556.000
674159 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 674159

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.614.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 100 mg, 5 ml