A172025 Chất chuẩn TRC

5-Acetyl-2-chloropyrazine

Building Blocks; Enzyme Activators and Inhibitors;
Synonym:
Linear Formula: C₆H₅ClN₂O
Molecular Weight: 156.57
CAS Number: 160252-31-3

5-Acetyl-2-chloropyrazine

3.048.00024.144.000

Building Blocks; Enzyme Activators and Inhibitors;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A172025-500MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A172025-500MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

500 mg 3.048.000
TRC-A172025-5G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A172025-5G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 g 24.144.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

5 g, 500 mg