DRE-L10205000WA Chất chuẩn LGC

Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) 10 µg/mL in Water

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1066-51-9

Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) 10 µg/mL in Water

1.616.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-L10205000WA Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-L10205000WA

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.616.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml