DRE-C10661700 Chất chuẩn LGC

Blasticidin S hydrochloride

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 3513-03-09

Blasticidin S hydrochloride

4.984.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C10661700 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C10661700

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 4.984.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg