DRE-L10663000CY Chất chuẩn LGC

Boscalid 10 µg/mL in Cyclohexane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 188425-85-6

Boscalid 10 µg/mL in Cyclohexane

1.925.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-L10663000CY Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-L10663000CY

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.925.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml