DRE-L11667450CY Chất chuẩn LGC

Cinmethylin 10 µg/mL in Cyclohexane

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 87818-31-3

Cinmethylin 10 µg/mL in Cyclohexane

2.269.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-L11667450CY Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-L11667450CY

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 2.269.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml