DRE-CR11890000 Chất chuẩn LGC

Cypermethrin

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 52315-07-08

Cypermethrin

2.613.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-CR11890000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-CR11890000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 2.613.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg