673151

D9-Chlormequat chloride

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 1219257-11-0

D9-Chlormequat chloride

863.0001.296.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673151 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673151

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 mg 1.181.000
673844 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673844

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.296.000
673845 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673845

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 ml 863.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 ml, 10 ml, 5 mg