S25GF045 Dụng cụ thí nghiệm

Đầu lọc GF 25 mm, 0.45 um

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Đầu lọc GF 25 mm, 0.45 um

250.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
S25GF045 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã S25GF045

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái 250.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái