S13NY022 Dụng cụ thí nghiệm

Đầu lọc Nylon 13 mm, 0.22 um

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Đầu lọc Nylon 13 mm, 0.22 um

92.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
S13NY022 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã S13NY022

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Hộp 92.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

Hộp