S13PVL045 Dụng cụ thí nghiệm

Đầu lọc PVDF Hydrophilic 13 mm, 0.45 um

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Đầu lọc PVDF Hydrophilic 13 mm, 0.45 um

273.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
S13PVL045 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã S13PVL045

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Hộp 273.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

Hộp