1029521000 Hóa chất Merck

Dimethyl sulfoxide

Synonym:
Linear Formula:

Dimethyl sulfoxide

1.935.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
1029521000 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 1029521000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 L 1.935.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 L