A171168 Chất chuẩn TRC

Ertugliflozin Tetraacetate

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;
Synonym:
Linear Formula: C₃₀H₃₃ClO₁₁
Molecular Weight: 605.03
CAS Number: 1298086-18-6

Ertugliflozin Tetraacetate

19.200.000

Standards; Pharmaceutical/API Drug Impurities/Metabolites;

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
TRC-A171168-25MG Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã TRC-A171168-25MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

25 mg 19.200.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

25 mg