673348

Metazachlor

10.0 µg/ml Acetonitrile
Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 67129-08-2

Metazachlor

863.0002.625.000

10.0 µg/ml Acetonitrile

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673348 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673348

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.181.000
673349 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673349

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 863.000
673633 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673633

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 1.845.000
673634 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673634

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 2.567.000
673869 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673869

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 2.625.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 100 mg, 5 ml