I300 Dụng cụ thí nghiệm

Micro insert, 31 x 6 mm, clear glass, flat bottom, suits for ND9 Vials

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Micro insert, 31 x 6 mm, clear glass, flat bottom, suits for ND9 Vials

70.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
I300 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã I300

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái/gói 70.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 cái/gói