DRE-C15843000 Chất chuẩn LGC

Palmitelaidic acid-methyl ester

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 10030-74-7

Palmitelaidic acid-methyl ester

2.303.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
DRE-C15843000 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã DRE-C15843000

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 mg 2.303.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 mg