673675

Prochloraz

10.0 µg/ml Ethyl acetate
Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 67747-09-5

Prochloraz

1.556.0005.631.000

10.0 µg/ml Ethyl acetate

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673675 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673675

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 5.631.000
673676 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673676

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 1.556.000
673983 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673983

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 2.163.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 250 mg, 5 ml