471712 Hóa chất Sigma-Aldrich

tert-Butanol

Synonym:

tert-Butanol

2.588.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
471712-100ML Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 471712-100ML

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 ml 2.588.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

100 ml