672892 Chất chuẩn HPC

Triadimefon

Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 43121-43-3

Triadimefon

4.646.0008.951.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
672892 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 672892

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

250 mg 8.951.000
673713 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673713

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 5.108.000
673714 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673714

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 4.646.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 250 mg, 5 ml