134848 Hóa chất Sigma-Aldrich

Triphenylmethanol

Synonym:

Triphenylmethanol

3.441.000

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
134848-50G Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 134848-50G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 g 3.441.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 g