N-10129-50MG Chemservice

1,1,1-Trichloroethane

METHYL CHLOROFORM
Synonym:
Linear Formula: C2-H3-Cl3
Molecular Weight: 133.42
CAS Number: 71-55-6

1,1,1-Trichloroethane

1.370.000

METHYL CHLOROFORM

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10129-50MG 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10129-50MG

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

50 mg 1.370.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

50 mg