N-10815-1G Chemservice

4-Chloro-3-methylphenol

p-Chloro-m-cresol
Synonym:
Linear Formula: C7-H7-Cl-O
Molecular Weight: 142.59
CAS Number: 59-50-7

4-Chloro-3-methylphenol

536.000

p-Chloro-m-cresol

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
N-10815-1G 6-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã N-10815-1G

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

1 g 536.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

1 g