GVF30010 Dụng cụ thí nghiệm

Bộ lọc thủy tinh gồm phiễu 300 ml, bình chứa 1000 ml

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Bộ lọc thủy tinh gồm phiễu 300 ml, bình chứa 1000 ml

3.302.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
GVF30010 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã GVF30010

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Bộ 3.302.000