10ML-18-V1003C Dụng cụ thí nghiệm

Chai thủy tinh 10 ml nâu 22 x 52 mm, nắp vặn kín septa PTFE/Silicon

Thương hiệu: Alain Lab
Synonym:
Linear Formula:

Chai thủy tinh 10 ml nâu 22 x 52 mm, nắp vặn kín septa PTFE/Silicon

630.000

Thương hiệu: Alain Lab

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
10ML-18-V1003C Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 10ML-18-V1003C

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 cái 630.000