QC50 Dụng cụ thí nghiệm

Cuvette thạch anh 50 x 10 mm

Thương hiệu: CS
Synonym:
Linear Formula:

Cuvette thạch anh 50 x 10 mm

1.625.000

Thương hiệu: CS

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
QC50 Có sẵn - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã QC50

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

Cái 1.625.000