673452

Thiacloprid

10.0 µg/ml Acetonitrile
Synonym:
Linear Formula:
CAS Number: 111988-49-9

Thiacloprid

863.0001.556.000

10.0 µg/ml Acetonitrile

SDS Similiar Products

Mã sản phẩm Thời gian giao hàng Đóng gói Giá (VND) Số lượng
673452 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673452

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

10 ml 863.000
673453 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673453

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

5 ml 1.181.000
673982 Dự kiến 4-8 tuần - FROM
X

Kiểm tra số lượng cho mã 673982

Nhập số lượng muốn mua: Kiểm tra

100 mg 1.556.000

Certificate of Analysis (COA)

Search
Generic filters

How to enter a Lot number
Reference CoA
Specification Sheet

Safety Data Sheet

SDS

Thông tin sản phẩm

Pack Size

10 ml, 100 mg, 5 ml